Zaštita i uvjeti obrade osobnih podataka primatelja newsletter-a

Voditelj obrade i svrha

Osobni podaci koji ste dostavili (ime i prezime te e-mail adresu) ispunjavanjem zahtjeva za dostavu Newslettera, obavijesti i poziva na radionice i događanja koje MediLigo d.o.o. priređuje isključivo u vezi  svog poslovanja, društvo Mediligo d.o.o., kao voditelj obrade, koristi isključivo upravo za slanje Newslettera, obavijesti i poziva na radionice i događanja koje priređuje isključivo u vezi svog poslovanja.
Voditelj obrade je društvo Mediligo d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20.

 

Pravni osnov

Obrada Vaših podataka odvija se na temelju Vašeg pristanka, predviđenog i dopuštenog temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Podatak o Vašem imenu i prezimenu Vašoj e-mail adresi dostavljate bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi bilo moguće poslati Vam Newsletter, obavijesti i pozive na radionice i događanja.

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do momenta povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti slanjem e-mail poruke na adresu osobni.podaci@mediligo.hr i time ćete se odjaviti s pretplate primanja Newsletter-a, obavijesti i pozive na radionice i događanja. Ovo je navedeno i na stranici registracije za Newsletter.

 

Pohrana/brisanje

E-mail adrese se pohranjuju samostalno u bazu društva MediLigo d.o.o., koja sadrži isključivo e-mail adrese primatelja Newslettera, obavijesti i poziva na radionice i događanja. Provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje zaštite Vaših podataka.
Povlačenje Vašeg pristanka, bit će automatski zabilježeno u ovoj bazi podataka. Ova bilješka znači da nećete više primati nikakve daljnje Newsletter-e, obavijesti i pozive na radionice i događanja od trenutka odjave. Konačno brisanje Vaših podataka uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana Vaše odjave, pod uvjetom da propisi na snazi ne isključuju brisanje.

 

Izvršitelj obrade

Nemamo izvršitelja obrade. Vaši se podaci ne dostavljaju nikome drugome.
Podatke iz ove baze podataka koriste samo ovlašteni radnici društva MediLigo d.o.o. te poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite da to i osiguramo.

 

Vaša prava

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), te pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte nas na e-mail adresu: osobni.podaci@mediligo.hr

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrjeđuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti na e-mail adresu: osobni.podaci@mediligo.hr
 
Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrjeđuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).