Senzorom potpomognuta terapija inzulinskom pumpom (SAP) & Kontinuirano praćenje glukoze (CGM)

 1. Što je SAP, a što CGMS?

Inzulinska pumpa je uređaj koji kontinuirano isporučuje brzo djelujući inzulin u promjenjivim dozama za pokrivanje bazalnih potreba, obroka i korigiranja visokih razina glukoze u krvi.

Kontinuirano praćenje razina glukoze pomoću senzora daje uvid što se događa između uobičajenih mjerenja glukoze iz krvi pomoću mjerača: vrijednosti glukoze tijekom dana i noći ostaju zabilježene, prikazuju se kako prehrana, tjelovježba i lijekovi utječu na razinu glukoze, otkrivaju trendovi i obrasci kretanja glikemije te pomažu u izbjegavanju hipoglikemija i hiperglikemija.

Senzorom potpomognuta terapija inzulinskom pumpom omogućuje uvid i upozorenja o promjenama u glikemiji te automatsko zaustavljanje i nastavljanje isporuke inzulina.

 1. Koje su komponente SAP-a?

Komponente sustava čine:

 • inzulinska pumpa Medtronic MiniMed Paradigm ili Medtronic MiniMed 640G sa pripadajućim infuzijskim setovima i spremnicima za inzulin
 • odašiljač Medtronic MiniLink Real Time ili Medtronic Guardian 2 Link za slanje vrijednosti glukoze izmjerene pomoću senzora na pumpu
 • Medtronic Enlite senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini
 • CareLink Personal softver za prikupljanje podataka i kreiranje izvještaja
 • Upareni mjerač glukoze u krvi

Koje su prednosti SAP-a?

Uporaba senzora omogućuje primanje do 288 očitanja razine glukoze kroz 24 sata

 • Grafikoni i strelice trenda prikazuju brzinu i smjer kretanja glukoze
 • Alarmi upozoravaju o visokim i niskom vrijednostima glukoze

Senzorom potpomognuta inzulinska pumpa (SAP) oponaša neke funkcije zdrave gušterače i omogućuje naprednu zaštitu od hipoglikemije jer:

 • Može predvidjeti kada se razine glukoze približavaju donjoj granici 30 minuta unaprijed
 • Može automatski zaustaviti isporuku inzulina prije dostizanja donje granice razine glukoze
 • Može automatski nastaviti isporuku inzulina kada se razine glukoze oporave

Sustav inzulinske pumpe i senzora sprječava akutne komplikacije, osigurava manje oscilacija glikemije,  što dovodi do bolje regulacije i odgode  kroničnih komplikacija šećerne bolesti. 

 Kako se koristi SAP? 

Kada se koristi inzulinska pumpa i kontinuirano praćenje razina glukoze pomoću senzora, treba se usredotočiti više na smjer i brzinu kretanja vrijednosti glukoze, a manje na svaku pojedinu vrijednost. Mjerenje glukoze pomoću senzora nije zamjena za mjerenje glukoze u krvi i vrijednosti izmjerene senzorom se ne bi smjele upotrebljavati za donošenje odluka vezanih uz terapiju šećerne bolesti.  Mjerač razine glukoze u krvi mjeri razinu glukoze u krvi dok senzor mjeri glukozu u tekućini koja okružuje stanice tkiva i naziva se međustanična tekućina. Glukoza većinu vremena putuje prvo do krvi, a zatim u međustaničnu tekućinu. Zbog toga kako se glukoza kreće, očitanja razine glukoze u krvi i očitanja senzora će biti slična, ali rijetko kada biti će identična. Ova odudaranja su uobičajena i mogu se očekivati. Još  veću razliku između očitanja mjerača razine glukoze i očitanja senzora očekuju se  kada razine glukoze brzo padaju ili rastu, nakon obroka ili isporuke bolusa, tijekom tjelovježbe. Sustav je potrebno kalibrirati najmanje dva puta dnevno. Od ključne je važnosti kontrolirati razinu glukoze u krvi najmanje četiri puta dnevno.

Kome je namjenjen SAP?

Senzorom potpomognuta terapija inzulinskom pumpom po svjetskim smjernicama stručnih društava preporuča se osobama sa šećernom bolesti tipa 1 koje imaju:

 • Lošu regulaciju glikemije (HbA1c>8%)
 • Učestale, neprepoznate i noćne hipoglikemije
 • Mlađe su od 8 godina
 • Tijekom trudnoće

Za indikacije, način korištenje i mjere opreza svakako prokomentirajte sa svojim liječnikom specijalistom endokrinologom dijabetologom (pedijatar ili internist).

 Kako se mogu nabaviti komponente SAP-a?

U Republici Hrvatskoj su na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (sa datumom primjene 1. lipnja 2018.)  dodani novi proizvodi ODAŠILJAČ i SENZOR za kontinuirano mjerenje glukoze Medtronic MiniMed (potrošni materijal za inzulinsku pumpu). Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 42/2018), predmetna pomagala odobrena su u indikaciji „Za osigurane osobe do navršene 8. godine života koje boluju od šećerne bolesti i primaju inzulin putem inzulinske pumpe te i dalje imaju lošu regulaciju glikemije (HbA1c>7,5%)“. Pravo na predmetna pomagala stječe se temeljem preporuke bolničkog specijaliste pedijatra, endokrinologa dijabetologa, a ostvaruje putem potvrde o pomagalima za šećernu bolest (doznaka) – za detalje (šifre, količine…) v. tablicu.  Nakon preuzimanja pomagala na maloprodajnom mjestu,  a prije uporabe potrebno je proći edukaciju od strane ovlašenog zastupnika za Medtronic dijabetes program za RH – MediLigo d.o.o. –  kojem se također može javiti za bilo kakve informacije ili reklamacije.

Sve ostale korisnike inzulinske pumpe koji nisu obuhvaćeni ovim indikacijama HZZO-a,  slobodni smo obavijestiti o novim sniženim cijenama spomenutih pomagala (od 1.lipnja 2018.):

 • Odašiljač: 3.298,10 kn + 5% pdv-a
 • Senzor: 215,80 kn + 5% pdv-a

Kako interpretirati rezultate dobivene kontinuiranim praćenjem glukoze?

Nakon postavljanja indikacija od strane liječnika pedijatra ili interniste dijabetologa, korisnik inzulinske pumpe treba biti motiviran za nošenje senzora te dobro educiran i koristiti sustav bar 70% vremena kako bi bio učinkovit. Daljnje smjernice oko prilagođavanja terapije u svakom slučaju treba komentirati sa svojim medicinskim timom u centru u kojem se korisnik kontrolira.  

Svim zainteresiranim korisnici inzulinske pumpe, a u dogovoru s liječnikom dijabetologom nudimo mogućnost posudbe odašiljača kako bi mogli isprobati rad sustava za kontinuirano praćenje glukoze sa inzulinskom pumpom.

 

Sigurnosne informacije

Pacijenti uvijek moraju o prednostima i potencijalnim rizicima razgovarati s liječnikom.

Prije upotrebe treba proći tehnički trening radi detaljnih instrukcija i upoznavanja.