Predstavljamo vam MINIMED™ 640G s funkcijom SmartGuard™

Napredna zaštita

Kako bi izbjegli niske vrijednosti glukoze i imali dobru metaboličku kontrolu važno je imati uvid u kretanje glukoze. MiniMed 640G™ inzulinska pumpa je napravljena tako da Vam pomogne u sprječavanju hipoglikemijskiih epizoda i pomogne u boljoj regulaciji glikemije.

SmartGuard™ može predvidjeti da će vrijednost glukoze u sljedećih 30 minuta dostići ili prijeći granicu koja je 1.1 mmol/L iznad postavljenje donje granice glukoze te će zaustaviti isporuku inzulina na najmanje 30 minuta a najviše na 2 sata. Vrijednost glukoze izmjerene senzorom mora biti najviše unutar 3,9mmol/L od postavljene donje granice glukoze da bi se isporuka inzulina zaustavila. Nakon 30 minuta od prekida isporuke, automatski će se nastaviti isporuka bazalnog inzulina ako su zadovoljeni sljedeći uvijeti: vrijednost glukoze izmjerene senzorom je barem 1,1 mmol/L iznad donje granice i procjenjuje se da će razina glukoze izmjerene senzorom biti više od 2,2 mmol/L iznad donje granice unutar 30 minuta; ili nakon maksimalno 2 sata. Ukoliko nema aktivnog inzulina i nije u tijeku tjelesna aktivnost, sustav treba pustiti da radi sam bez svojevoljnog pokretanja bazala i uzimanje dodatnog obroka. Moguće je postaviti više različitih upozorenja i ograničenja tijekom dana i noći.

Individualizirane postavke

Bazalne doze se mogu postaviti u 8 različitih uzoraka. Za povremene i izvanredne situacije kao što su pojačana fizička aktivnost ili bolest, svakako može pomoći i privremena bazalna doza koju je sada moguće unaprijed pretprogramirati tj. unaprijed postaviti na određeni postotak i vrijeme pa po potrebi aktivirati.

Tu je i nezamjenjivi Bolus Wizard™ kalkulator koji prema trenutnoj vrijednosti GUK-a i količini ugljikohidrata te preostalom aktivnom inzulinu izračunava bolus dozu za obrok i/ili korekciju.

Za iste obroke poznatog sastava može pomoći pretprogramirana bolus doza koju je uz ručni bolus moguće dati pomoću daljinskog tj. mjerača glukoze u krvi.

Mjerač glukoze u krvi također može poslužiti i za prijenos podataka na CareLink softver za pohranjivanje podataka s pumpe i kreiranje izvještaja koji otkrivaju trendove i uzorke te mogu pomoći u prilagođavanju terapije.

Podsjetnici pomažu prisjetiti se važnih dnevnih rutinskih aktivnosti kao što su propušten bolus za obrok, mjerenje GUK-a, provjera razine inzulina u spremniku ili mijenjenje infuzijskog seta. Postoje još i osobni podsjetnici te podsjetnik na kalibraciju senzora ukoliko se senzor koristi.

Novi dizajn

MiniMed 640G™ SmartGuard™ sustav je potpuno vodootporan. Zbog većeg zaslona potrebna je AA baterija.  Zaslon je u boji a njegovo se osvjetljenje prilagođava po vanjskom svjetlu. Moguć je odabir zvučnog i vibracijskog alarma istovremeno. Tipke su manje  i njihov položaj je prilagođen i za dešnjake i za ljevake.

SmartGuard tehnologija je korak do umjetne gušterače. Isprobajte!

https://www.youtube.com/watch?v=ASQo9bIPch4

Upute iz ovog teksta nisu zamjena za preporuke i savjete koje Vam je dao liječnik dijabetolog. O korišenju ovog sustava i mjerama opreza molimo konzultirajte se sa svojim liječnikom dijabetologom.

Sigurnosne informacije: MiniMed 640G™

MiniMed™ 640G sustav inzulinske pumpe namijenjen je za kontinuiranu primjenu inzulina, prema programiranim i varijabilnim dozama, za liječenje dijabetesa u osoba kojima je potreban inzulin.
Dodatno, sustav pumpe namijenjen je za kontinuirano ili povremeno praćenje razina glukoze u međustaničnoj tekućini pod kožom i mogućih epizoda niskih i visokih razina glukoze. Kada se koriste senzor i transmiter, pumpa pokazuje kontinuirane vrijednosti glukoze i pohranjuje te podatke da bi se mogli analizirati kako bi se pratili obrasci kretanja glukoze i davanja inzulina te poboljšalo liječenje dijabetesa. Podaci iz pumpe mogu se prebaciti na računalo za analizu povijesnih vrijednosti glukoze. Kontinuirane vrijednosti glukoze izmjerene senzorom koje pruža MiniMed™ 640G sustav inzulinske pumpe nisu namijenjene za izravnu prilagodbu terapije. Umjesto toga on ukazuje na to da je možda potrebno potvrdno mjerenje iz krvi. Sve prilagodbe terapije trebaju se temeljiti na mjerenjima dobivenim pomoću aparatića za mjerenje glukoze u krvi, a ne na temelju vrijednosti koje pokazuje pumpa. Za popise indikacija, kontraindikacija, mjera opreza, upozorenja i osnovnih nuspojava, molimo pogledajte upute za upotrebu.

Ostali proizvodi iz kategorije