Mjenjanje infseta doc GStipani

Mjenjanje infseta doc GStipani