Enlite Serter®

25ec1ea17f3363aed5af3003db79d71d_largeIndikacije

Enlite Serter®je medicinski proizvod indiciran za primjenu Enlite senzora® za mjerenje glukoze. Enlite senzor® se koristi s MiniLink® REAL- Time odašiljačem pri kontinuiranom praćenju razine glukoze u međustaničnoj tekućini osoba sa šećernom bolešću.

Kontraindikacije

Enlite Serter® nije indiciran za uporabu s nekim drugim proizvodom, nego samo s Enlite senzorom® za mjerenje glukoze.

Upozorenja

Prije nego što pokušate postaviti senzor, pročitajte korisničke upute za uporabu Enlite Sertera® (ovdje). Pogrešno pridržavanje uputa za upotrebu može uzrokovati bol ili ozljedu.